OTCHIFELIVILO TCH’OKUPONGIYA

OTCHIFELIVILO TCH’OKUPONGIYA OHONGELE YA TETE Y’OTCHIKOLA TCH’OLUPANDU V’ONGOLA

A Suku Tate, Ove weyuka to ohenda, muna ndakuti, vokuswapo kw’oloneke, watutumisa Omol’Ove, Yesu Kilisitu, walinga ekamba ly’etu, l’okulisembikisa tete la teke k’ovotala osi o v’olwali, l’ongunsu ya Tchilelembya Okola, otcho a tuyelise kwenda a tuyovole.
V’okwivaluka ovita vitãlõ l’akwĩ la vali la tãlõ k’anhamo vy’Olombatisimu vya’tete kwenda v’okupitisa otchipito tch’otchita kwenda akwĩ atãlõ kanhamo v’onepa ya vali y’etaviso ly’Ongola, ofeka y’etu etali, sande y’ekavo kwenda y’esalamihõ ly’olonandisi vy’ondaka ya Suku: ol’Ombisipu, Ovitunda, Olonumbikwa, Alongisi, la vakw’tavo vosi vana okuti l’okwendisila omwenho wavo vo Tchisola Tcholupandu vatukulĩhĩsisa esandju lyavo ly’okutwa Ondolo y’eyovo.
A Tate, tukpinga: Tchilelembya w’Ove atusongwile v’elipongiyo kwenda p’okupitisa o’Hongele ya tete y’Otchikola tch’Olupandu v’Ongola, muna nda kuti l’okulivela akandu etu kwenda akandu ovipitaneke vy’etu, Otchikola tch’Olupandu tchilinge Ono y’etavo lyapama kwenda ly’ombili y’upange, tchilinge esilã ly’epongoloko lya vakwakilisitu, tchilinge ondimbu y’elitokeko kwenda y’elinaliso lyaswapo lya vakw’Angola, tchetche epandi ly’okupongoloka kwenda tchilinge ohuta y’etu yov’unngende w’okuloñga kokw’Ove.
A Tate Okola, tukwatiseko otcho omwenho w’etu l’ovu w’apata v’etu ulinge otchilumba tchalipwa kwenda tch’ohenda ilitaviya l’ondjongole y’Ove.
Otchifelivilo tch’etu tchipitilẽ kokw’Ove, a Tate, l’apingilo kwenda olunda l’Utima wayela wa Maliya, Ndjali kwenda Mbetatela y’etu, kumwe la vakw’esumulũhõ vosi vana okuti tunde k’efetikilo ly’ohundo y’Ondolo y’Evovo v’Ongola vatava ku Yesu Kilisitu, Omol’Ove Ñgala y’etu. Ámen!

 

 

DESCARREGA: ORAÇAO CENA-UNB